Varför gör djuren så?

Etologi är läran om djurens beteende. En etolog är en person med kunskaper som är specialiserade på djurens beteenden samt orsakerna bakom dem. De etologer som är anslutna till Sveriges Akademiska Etologer har en gedigen akademisk utbildning i ämnet och kan därmed ge dig som djurägare råd om ditt djurs beteende. Etologen grundar sin kunskap i vetenskaplighet, har god kännedom om vetenskapens uppbyggnad och besitter förmåga till kritiskt reflekterande. Källa: Etologens Yrkeskodex

Yrkeskodex Sveriges Akademiska Etologer

- självklart följer jag etologernas yrkeskodex

 

"Etologens yrkesmässiga mål bygger på etologens värdegrund. Det fundamentala i etologens värdegrund är att värna om och verka för djurens välfärd utifrån det etologiska perspektivet. Det generella yrkesmässiga målet för etologen är att följa sin värdegrund och arbeta för att öka allmänhetens kunskap om etologi. Etologen ser således till att förmedla och kommunicera sin kunskap samt upprätthålla en hög vetenskaplig och praktisk kompetens."

Mitt sätt att se på saken...

Alla djur har utvecklats genom miljoner år av evolution där arterna har anpassats till de faktorer som påverkas dess liv och chans att fortplanta sig. Att förändra evolutionens valda väg tar mycket lång tid. Därför behöver man ha god kunskap om evolution.

 

Men, vi kan alla vara överens om att djuren också är individer. Tillsammans blir evolutionen och de individuella variationerna den varelse du har framför dig. Anpassning till invididen kräver alltså kunskap om arten, eftersom individen har både sig själv och sin historia i bagaget..

 

Man måste börja någonstans, och min mening är att man ska börja från början. Från evolution och forskning kan man gå vidare och individanpassa. Jag har ritat en liten illustrativ bild som visar hur jag brukar tänka mig det hela.

Min etologiska utbildning

Jag har skolats i etologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet, närmare bestämt i ett program som heter Etologi och Djurskyddsprogrammet. I detta program läser man till exempel kurserna Etologi 1, Evolutionsbiologi, Djurhållning, Etologi och antrozoologi, Djurmiljö, Etologi 2 och Antrozoologi. Jag tycker verkligen att programmet gett mig en god kompetens för att applicera etologin i många sammanhang, till exempel genom kurserna i antrozoologi som är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, där interaktioner mellan djur och människor är i fokus. Med mitt examensarbete inräknat har jag läst 47,5 hp etologi, och såklart en massa andra kurser som ger mig en kandidatexamen i biologi.

 

Eftersom jag är en "kunskapssvamp" läser jag gärna till extra kurser utanför programmets ramar. Under hösten 2015 läste jag Hundens beteendebiologi 1 vid Linköpings Universitet. Kursen handlar såklart om hundar med fokus på biologin (etologi, fysiologi, evolution) bakom olika beteenden hos hundar och hunddjur. Då vårteminen 2016 var intensiv pausade jag och kommer läsa vidare på steg 2 och 3 när tiden räcker till.

 

Så fort jag får chansen fortbildar jag mig. Ofta sker det även utanför universitetens väggar. Till exempel har jag gått kurser i djurs känslor och träningsteori för Karolina Westlund, jag har gått Fear Free Certification-utbildning och mycket mer.

 

Mer om min utbildning och olika mindre föreläsningar jag tagit del av kan ni hitta under fliken "Om mig".

Djurvetologen | c/o Almquist | Filippavägen 2c, 22241 Lund

Godkänd för F-skatt | info@djurvetologen.se | +4670 978 18 98